อิฐบล็อกช่องลมผสมเศษธนบัตร

จากการทำลายธนบัตรไทยที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ทำให้เกิดการเสนอหาแนวทางในการนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง …

     ‘mflex factory’ ซึ่งมีความสนใจในการนำเศษวัสดุเหลือใช้ จึงได้ริเริ่มทำการทดลองนำเศษธบัตรเหล่านี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมในเนื้อคอนกรีต ทำให้เกิดอิฐบล็อกช่องลมรุ่นที่มีส่วนผสมของเศษธนบัตรนั่นเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s