Category Archives: Project

Maid House

‘MAID HOUSE’

ภาพแรกที่คุณนึกถึงนั้นเป็นอย่างไร…

Maid House’ แห่งนี้จะไม่เหมือนแบบที่คิดไว้อย่างแน่นอน

CHANINTR 61

เปลือกอาคารขนาดใหญ่ที่ก่อด้วย อิฐบล็อกช่องลม สีขาวนวลตาจนเต็มความสูง

เมื่อมองจากภายนอกจึงดูราวกับเป็นกำแพงที่ซุกซ่อนความลับไว้ด้านในและกระตุ้นการรับรู้ของผู้คนให้อยากค้นหาอย่างไม่รู้จบ…

โครงการ CHANINTR 61 กับการแปลงโฉมจากอาคารที่เคยเป็น production house มาก่อนให้เปลี่ยนมาเป็นร้าน furniture outlet ที่มีความโดดเด่นแต่ทว่าก็ถ่อมตัวในตนเอง