MAID HOUSE

Content by Mflex Factory

สถานที่:                  Maid House (Vibhavadi41), Bangkok Thailand 

ออกแบบ:               PVWB Studio

เรื่อง:                       ektida n.

ภาพ:                       ศุภกร

Maid House

เมื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสรรค์ได้ด้วยงานสถาปัตยกรรม

หากเราให้คุณลองนึกภาพถึง ‘Maid House’ ภาพแรกที่คุณนึกถึงนั้นเป็นอย่างไร

.

.

.

และไม่ว่าคุณจะนึกภาพเป็นแบบไหน เราเชื่อว่า ‘Maid House’ แห่งนี้จะไม่เหมือนแบบที่คิดไว้อย่างแน่นอน

โครงการออกแบบและก่อสร้าง Maid House (Vibhavadi41) เป็นโครงการสร้างที่พักอาศัยสำหรับแม่บ้านและคนงานที่สร้างอยู่ในบริเวณเดียวกันกับบ้านหลังใหญ่ของเจ้าของบ้าน ซึ่งแต่เดิมจะเป็นการงานปรับปรุงอาคาร (renovate) จากบ้านเก่าที่ซื้อมาพร้อมที่ดิน แต่เมื่อลองใส่ขนาดพื้นที่ใช้งาน (function) ลงไปก็พบว่าบ้านเก่านั้นไม่สามารถรองรับความต้องการได้เพียงพอ รวมถึงงบประมาณในการปรับปรุงอาคารที่ประเมินนั้นค่อนข้างสูง สุดท้ายแล้วจึงลงตัวที่การรื้อและสร้างใหม่ทั้งหลัง โดยใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างเพียง 4 เดือน ก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กทั้งหลังเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและให้สามารถเข้าอยู่อาศัยได้อย่างเร็วที่สุดนั่นเอง

Maid House หรือ บ้านพักพนักงาน ออกแบบโดย PVWB Studio ซึ่งสถาปนิกที่ได้ออกแบบบ้านหลังใหญ่ในพื้นที่เดียวกัน ตัวบ้านพักพนักงานมีความสูง 2 ชั้นประกอบด้วย 5 ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องซักรีด พื้นที่ซักล้างและใต้ถุนในแบบบ้านเรือนไทย โดยแต่ละชั้นมีความสูงจากพื้นถึงฝ้า (floor to ceiling) 2.60 ม. และมีพื้นที่ใช้งานรวมกันถึง 210 ตร.ม. ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ไม่น้อยสำหรับบ้านพักพนักงานที่เราคุ้นเคยกัน ซึ่งการออกแบบขนาดพื้นที่ดังกล่าวนั้นเกิดจากความตั้งใจที่ทางเจ้าของบ้านต้องการให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านของพวกเขาจริงๆ เพราะเมื่อพนักงานมีความสุขแล้ว ความสุขนั้นก็จะถูกส่งต่อมายังเจ้าของบ้าน และจากจุดนี้เองที่ได้กลายเป็นโจทย์สำคัญสำหรับสถาปนิกเพื่อที่จะนำมาพัฒนาการออกแบบให้ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการใช้งานและการสร้างความสุขทางด้านจิตใจไปพร้อมๆ กัน

เมื่อบ้านพักพนักงานไม่ใช่แค่ที่พื้นที่สำหรับการพักคอยให้เวลาผ่านไปแต่ละวัน แต่ที่นี่ได้กลายเป็น ‘บ้าน’ ที่แท้จริงสำหรับการอยู่อาศัย ประเด็นสำคัญดังกล่าวจึงทำให้สถาปนิกเริ่มออกแบบด้วยการกำหนดให้ ‘form follows function’ ทางสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการออกแบบไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆ ทั้งพื้นที่ใช้งาน รูปลักษณ์อาคาร การสร้างความเป็นส่วนตัวและสภาวะสบาย (comfort zone) ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต รวมไปถึงความต้องการในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้ใช้งานพื้นที่ไปในเวลาเดียวกัน การจัดวางพื้นที่ใช้งานในทุกๆ ส่วนจึงถูกวางไปตามเกณฑ์ในการออกแบบอย่างใส่ใจ ด้วยการวางตำแหน่งพื้นที่ส่วนกลางไว้บริเวณชั้น 1 โดยมีส่วนซักล้างอยู่ด้านหลังบ้านซึ่งเป็นทิศตะวันตก ส่วนชั้น 2 เป็นพื้นที่สำหรับห้องพักที่ถูกออกแบบให้มีการเข้าถึงพื้นที่ในรูปแบบการสัญจรทางเดียว (single corridor) โดยในบริเวณนี้ทั้งหมดมีลักษณะเป็นพื้นที่กึ่งเปิดโล่ง (semi outdoor) และมีเปลือกอาคาร (façade) มาช่วยสร้างความเป็นส่วนตัว รวมถึงยังทำหน้าที่ในการดึงธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร ช่วยให้อาคารเย็นสบายตลอดทั้งวัน

สำหรับ façade ขนาดใหญ่ที่ก่อตลอดแนวอาคารนั้น สถาปนิกตั้งใจเลือกใช้วัสดุที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างบล็อกช่องลมมาสร้างลักษณะเฉพาะ (feature) ให้กับตัวอาคาร ด้วยการวางตำแหน่งของ façade เอาไว้หน้าทางสัญจร โดยเลือกใช้บล็อกช่องลมรุ่นหน้าใหญ่หลังเล็กซึ่งเป็นลวดลายที่ออกแบบโดย Mflex Factory ที่มีลักษณะพิเศษในการสร้างมิติของแสงเงาได้หลากหลายด้วยการจัดเรียงบล็อกช่องลมในรูปแบบใหม่ ทำให้แสงและเงาที่ลอดผ่านช่องลมจะเกิดเป็นรูปแบบที่สวยงามและสร้างมิติให้กับผนังอาคารตลอดทั้งวัน นอกจากในของเรื่องการใช้งานแล้ว บล็อกช่องลมรุ่นดังกล่าวยังทำหน้าหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ให้ลมและแสงธรรมชาติเข้ามายังอาคารได้อย่างเต็มที่ตามความตั้งใจที่จะทำให้บ้านหลังนี้อยู่สบาย แต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยพรางสายตาไม่ให้เจ้าของบ้านมองเห็นการใช้งานภายในอาคาร ซึ่งในมุมมองกลับกันก็ช่วยพรางไม่ให้พนักงานสามารถมองเข้าไปยังพื้นที่ส่วนตัวของเจ้าของบ้านได้ ทำให้ต่างฝ่ายต่างสบายใจในการใช้พื้นที่ได้ตลอดทุกช่วงเวลา

นอกจากเรื่องของประโยชน์ใช้สอยทางด้านสถาปัตยกรรมที่นำบล็อกช่องลมมาเป็นหัวใจหลักแล้ว เรื่องของความสวยงามก็เป็นเรื่องที่สถาปนิกให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ด้วยความที่สถาปนิกต้องการให้บ้านพักพนักงานนั้นดูกลมกลืนกับบ้านหลังใหญ่ จึงเลือกใช้สีขาวเป็นสีหลักเพื่อสร้างความรู้สึกต่อเนื่อง (relate) ระหว่างบ้านหลังใหญ่กับบ้านพักพนักงาน ในขั้นตอนการก่อสร้างจึงนำบล็อกช่องลมมาขัดสกิมโค้ทและทาด้วยสีขาวทีละก้อนเพื่อให้งานนั้นออกมาเรียบร้อยที่สุด โดยเหตุผลในการเลือกทาสีแทนการพ่นสีนั้นคือเพื่อป้องกันการรบกวนเพื่อนบ้านจากเรื่องกลิ่นที่ฟุ้งกระจายมากกว่าการทาสีนั่นเอง

สำหรับในขั้นตอนการก่อสร้าง façade จากบล็อกช่องลมนั้นสถาปนิกใช้วิธีการก่อจากแถวล่างขึ้นไปชั้นบน โดยก่อจากด้านซ้ายไปขวาและใช้เหล็กเสียบยึดระหว่างรอยต่อเพื่อความแข็งแรง และออกแบบแพทเทิร์นขึ้นมาใหม่ด้วยการเรียงอิฐ 12 ก้อนเพื่อให้เกิดเป็นรูปแบบการก่อที่เหมือนกันในทุกระยะ (modular) เพื่อความสะดวกต่อการทำงานของช่างหน้างาน อีกทั้งการออกแบบแพทเทิร์นในลักษณะนี้ยังสามารถก่อลงตัวในทุกๆ ช่วงของระยะห่างระหว่างเสา (column-span) จึงทำให้สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและลดปัญหาการเหลือเศษวัสดุหน้างาน ส่งผลให้ช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างดี

แม้ว่า ‘Maid House’ จะถูกออกแบบและก่อสร้างโดยใช้เวลาเพียงไม่นาน แต่ระยะเวลาไม่ใช่ข้อจำกัดสำหรับการสร้างความสุขทั้งสำหรับตัวสถาปนิกเองและพนักงานที่อยู่อาศัยแม้แต่น้อย

“ถ้าให้พูดถึงความสุข ก็คงเป็นเรื่องของการออกแบบทั้งหมดของ Maid House เพราะทุกขั้นตอนที่ได้ลงมือทำ ตั้งแต่การคิด การออกแบบ การเขียนแบบก่อสร้าง การเลือกวัสดุไปจนถึงการได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของบ้าน ทุกอย่างมันลื่นไหลไม่มีอะไรติดขัดเลย แต่ถ้าจะเจาะจงไปถึงความสุขอีกขั้น ขอเป็นตอนที่แม่บ้านและพนักงานเข้ามาอยู่ตอนสร้างเสร็จครับ เรารู้สึกดีที่เห็นเขาอยู่ที่นี่แล้วมีความสุข เห็นเขาใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในมิติต่างๆ ที่เกิดงานออกแบบสถาปัตยกรรม โดยที่เขาใช้ชีวิตตามรูปแบบที่บ้านเป็นบ้านจริงๆ ไม่ใช่แค่อยู่เพราะต้องอยู่ เราว่าจุดนี้แหละที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่เราได้รับ” PVWB Studio กล่าวปิดท้าย

ข้อมูลโครงการ

 • ชื่อโครงการ: Maid House (Vibhavadi41)
 • ผู้ออกแบบ: PVWB Studio
 • ระยะเวลาออกแบบและก่อสร้าง: ประมาณ 4 เดือน
 • จุดเด่นของงานออกแบบภายใน: บริเวณ façade หน้าอาคาร
 • จุดเด่นของงานสถาปัตยกรรม: บริเวณ façade หน้าโครงการใช้วัสดุเป็นบล็อกช่องลมเพื่อพรางสายตาแต่ในขณะเดียวกันก็เพื่อดึงประโยชน์จากแสงและลมธรรมชาติให้เข้าอาคารได้สูงสุด
 • ผลิตภัณฑ์ Mflex: บล็อกช่องลมคอนกรีตรุ่นหน้าใหญ่หลังเล็ก
 • บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Mflex: façade หน้าโครงการและผนังชานพักบันได
 • รู้จัก Mflex: ผู้รับเหมาโครงการแนะนำ

ข้อมูลทั่วไป

Maid House (Vibhavadi41) เป็นโครงการออกแบบและก่อสร้างที่พักอาศัยสำหรับแม่บ้านและคนสวน สร้างอยู่ในบริเวณรั้วเดียวกันกับบ้านหลังใหญ่ของเจ้าของบ้าน ใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างเพียง 4 เดือนเท่านั้น โดยความพิเศษอยู่ที่การที่เจ้าของบ้านต้องการให้บ้านหลังนี้สร้างความรู้สึกว่าเป็นบ้านที่แท้จริงของเหล่าแม่บ้านด้วยแนวความคิดที่ว่า ‘เมื่อเขาเหล่านั้นมีความสุขขณะพักผ่อนและรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านของเขาจริงๆ เขาจะได้ส่งต่อความรู้สึกนั้นให้เรา อยากดูแลเราเช่นเดียวกัน’ การออกแบบจึงเน้นให้งานสถาปัตยกรรมเป็นตัวกำหนดและสร้างพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีความสุขและสามารถใช้งานพื้นที่แต่ละส่วนได้เต็มศักยภาพ

บทความและภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เอ็มเฟลกซ์ แฟคทอรี จำกัด

Copyright © mflex factory co.,ltd

อิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตรุ่นผสมเศษธนบัตร

อิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตรุ่นผสมเศษธนบัตร

1.) แนวความคิด

            จากการทำลายธนบัตรไทยที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน การผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการเลิกใช้ธนบัตรรุ่นนั้นๆ ทำให้เกิดเศษขยะที่ต้องเผาทำลายมากมายหลายสิบตันต่อปี บริษัท วีร์ รีไซคลิ่ง แอนด์ บียอนด์ จำกัด เป็นตัวแทนที่ได้รับสิทธิในการนำเศษขยะเหล่านี้ มาเสนอหาแนวทางในการนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งให้กับทางบริษัท เอ็มเฟลกซ์ แฟคทอรี จำกัด ซึ่งมีความสนใจในการนำเศษวัสดุเหลือใช้ หรือเศษขยะนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อยู่แล้วนั้น จึงได้ริเริ่มทำการทดลองนำเศษธบัตรเหล่านี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมในเนื้อคอนกรีต ทำให้เกิดอิฐบล็อกช่องลมรุ่นที่มีส่วนผสมของเศษธนบัตรนั่นเอง

2.) คุณสมบัติ

            ด้วยกรรมวิธีการผลิตอิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตของ mflex factory คุณสมบัติของอิฐบล็อกช่องลมรุ่นผสมเศษธนบัตรก็ยังคงเป็นอิฐบล็อกที่ใช้สำหรับประดับตกแต่ง สามารถนำไปใช้ก่อเพื่อความสวยงามได้เท่านั้น และไม่สามารถรับน้ำหนักในการก่อเป็นกำแพงขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นหากเป็นการใช้ก่อกำแพงขนาดใหญ่ จึงจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างหลัก (ที่ผ่านการคำนวณตามหลักวิศวกรรม) ในการประคองและรองรับน้ำหนักอิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตประเภทนี้ด้วย แต่ด้วยส่วนผสมพิเศษนี้ อิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตรุ่นผสมเศษธนบัตร ยังคงความแข็งแรงคงทน และมีอายุการใช้งานยาวนานเหมือนอิฐบล็อกคอนกรีตทั่วๆไปได้โดยไร้ความกังวล

3.) รายละเอียดราคา และช่องทางการจำหน่าย

            ในการผลิตและจำหน่ายอิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตรุ่นผสมเศษธนบัตรนี้ mflex factory ได้เปิดตัวอิฐที่พร้อมผลิตและจำหน่ายทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้

 • อิฐบล็อกช่องลมรุ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square AC-B) ขนาด 19 x19 หนา 9 เซนติเมตร

ราคาก้อนละ 40 บาท (รุ่นธนบัตรคละสี)

 • อิฐบล็อกช่องลมรุ่นหน้าใหญ่หลังเล็ก (Square B-B) ขนาด 19 x19 หนา 9 เซนติเมตร

ราคาก้อนละ 65 บาท (รุ่นธนบัตรคละสี)

 • อิฐบล็อกช่องลมรุ่นสี่เหลี่ยมย่อมุม (Square TH-B) ขนาด 19 x19 หนา 9 เซนติเมตร

ราคาก้อนละ 75 บาท (รุ่นธนบัตรคละสี)

      สามารถสั่งผลิตเพื่อจัดเตรียมสินค้าสำหรับจัดเตรียมสินค้า สำหรับการผลิตชุดแรกได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลด 10% เฉพาะการสั่งซื้อในช่วงนี้เท่านั้น

หมายเหตุ :

1.) ราคานี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าขนส่ง ผู้สั่งซื้อสามารถนำรถเข้ามารับสินค้าเองได้ หรือใช้บริการรถเหมาที่ทางร้านจัดหาให้

2.) สินค้ารุ่นผสมเศษธนบัตรนี้เป็นสินค้ารุ่นพิเศษ จะต้องสั่งผลิตเพื่อจัดเตรียมสินค้าสำหรับจัดส่ง ล่วงหน้า 30 – 60 วัน

3.) เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 088-281-3734  ( คุณไก่ )  

email : mflexfactory@gmail.com

Line : mflexfactory

Copyright © mflex factory co.,ltd

CHANINTR 61

content by Mflex factory

สถานที่:                  chanintr 61, bangkok thailand

ออกแบบ:                tierra design

เรื่อง:                       ektida n.

ภาพ:                       ศุภกร

CHANINTR 61

สถาปัตยกรรมที่สื่อความหมายอันลุ่มลึกผ่านภาษาของวัสดุ

หากใครได้มีโอกาสแวะเวียนผ่านเข้าไปในซอยสุขุมวิท 61 เชื่อว่าทุกคนต้องสะดุดตากับอาคารสีขาวของโครงการ CHANINTR 61 ร้าน furniture outlet ชื่อดังที่มี façade หรือ เปลือกอาคารขนาดใหญ่ที่ก่อด้วยอิฐบล็อกช่องลมสีขาวนวลตาจนเต็มความสูง ทำให้เมื่อมองจากภายนอกจึงดูราวกับเป็นกำแพงที่ซุกซ่อนความลับไว้ด้านในและกระตุ้นการรับรู้ของผู้คนให้อยากค้นหาอย่างไม่รู้จบ

CHANINTR 61 เป็นโครงการปรับปรุงอาคาร (renovate) ที่ทางเจ้าของโครงการไว้ใจให้ทาง Tierra Design บริษัทที่มีเอกลักษณ์ในการออกแบบชัดเจนมารับหน้าที่การแปลงโฉมจากอาคารที่เคยเป็น production house มาก่อนให้เปลี่ยนมาเป็นร้าน furniture outlet ที่มีความโดดเด่นแต่ทว่าก็ถ่อมตัวในตนเอง สำหรับโครงการ chanintr 61 สถาปนิกได้ออกแบบพื้นที่ใช้งาน (function) ภายในไปพร้อมกับรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม (architecture) เพื่อให้ façade สีขาวสูงตระหง่านที่ปะทะเข้ากับความรู้สึกเมื่อแรกเห็นได้ถูกส่งต่อไปยัง courtyard ที่มีต้นไทรขนาดใหญ่อยู่ด้านในได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้สถาปนิกจึงตั้งใจเลือกใช้ อิฐบล็อกช่องลม คอนกรีตรุ่นผสมสีขาวจาก mflex factory มาก่อเป็น façade ขนานตลอดแนวด้านหน้าอาคาร ด้วยคุณประโยชน์ในด้านการใช้งานของบล็อกช่องลมที่เหมาะกับสภาพอากาศในประเทศไทย ตัววัสดุเองยังมีความสวยงามที่เกิดการจากการก่อแบบ modular ทำเกิดเป็นภาษาทางสถาปัตยกรรมที่เรียบและนิ่ง แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงสื่อความหมายของพื้นที่ (space) ได้อย่างมีพลังและชัดเจน ซึ่งตรงกับ design direction ของทางสถาปนิกและเจ้าของโครงการที่ต้องการให้งานสถาปัตยกรรมนั้นให้มีเอกลักษณ์และเกิดเป็นภาพจำให้กับโครงการ chanintr 61 

ในส่วนของ façade ด้านหน้าอาคารนั้นมีพื้นที่หน้าตัดกว่า 370 ตร.ม. จึงทำให้ต้องใช้บล็อกช่องลมจำนวนมาก สถาปนิกจึงออกแบบโครงสร้างใหม่โดยการทำฐานรากมาเพื่อรับน้ำหนักของ façade เอาไว้โดยเฉพาะ เพื่อความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน อีกทั้งเพื่อให้อิฐบล็อกช่องลมเรียงตัวสวยและเป็นระเบียบ ทางสถาปนิกได้มีการทำ study mock up ก่อนการก่อจริงในหลากหลายรูปแบบ เพื่อค้นหารูปแบบที่สวยงามและแข็งแรงที่สุดสำหรับการก่อจริง ซึ่งทั้งนี้ยังต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่างฝีมือของช่างก่อ ซึ่งถือได้ว่าการก่อบล็อกช่องลมนั้นก็เป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความประณีตไม่ต่างกับงานฝีมือด้านอื่นๆ แม้แต่น้อย

นอกจากเรื่องของความประณีตในการก่ออิฐบล็อกช่องลมแล้ว เรื่องของตำแหน่งและระยะห่างของ façade กับอาคารก็ถูกคิดมาอย่างใส่ใจเช่นเดียวกัน โดยสถาปนิกได้วางตำแหน่ง façade ให้ห่างจากผนังอาคาร 2.14 ม. เพื่อสร้างทางเดินด้านหลัง façade และยังเป็น air gap สำหรับการระบายอากาศที่ผ่านจากบล็อกช่องลมเข้ามาในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังตั้งใจให้ผนังที่เปรียบเสมือน canvas หลัง façade นี้ได้ถูกแต่งแต้มด้วยแสงและเงาที่ลอดผ่านอิฐบล็อกช่องลมเข้ามา เกิดเป็นบรรยากาศที่น่าค้นหาและสร้างประสบการณ์การรับรู้ทางสถาปัตยกรรมที่แปลกใหม่ตลอดทุกช่วงเวลาของวัน

สำหรับการออกแบบภายในอาคาร ด้วยอาคารเดิมที่มีลักษณะสเปซคล้ายกับโกดังและการใช้งานในรูปแบบของ production house ที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงธรรมชาติ จึงทำให้ภายในค่อนข้างอับทึบสำหรับร้านเฟอร์นิเจอร์ อีกทั้งรูปแบบของอาคารยังไม่เกิดความรู้สึกต้อนรับ เมื่อต้องเปลี่ยนมาเป็นร้าน furniture outlet สถาปนิกจึงได้เปลี่ยนฟังก์ชันภายในทั้งหมด แต่ยังคงเก็บโครงสร้างเหล็กถัก (truss) ซึ่งเป็นโครงสร้างเดิมของอาคารเอาไว้ เนื่องจากคุณลักษณะของ truss ที่ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีเสามารับน้ำหนักโครงสร้างเยอะจึงเหมาะสำหรับร้าน furniture outlet ซึ่งตอบโจทย์ลักษณะการใช้งานของร้านที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ สถาปนิกจึงทุบผนังที่ไม่จำเป็นออกและปรับเปลี่ยนให้ภายในโปร่งโล่ง สร้างบรรยากาศผ่อนคลายและรู้สึกเชื้อเชิญในการเลือกชมเฟอร์นิเจอร์มากยิ่งขึ้น โดยจุดเด่นอยู่ที่ต้นไทรขนาดใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้เดิมของโครงการที่เปรียบเป็นเสมือนหัวใจของพื้นที่ สถาปนิกจึงออกแบบให้บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็น courtyard ที่เปิดพื้นที่ดังกล่าวถึงหลังคาด้านบน (open to sky) ที่นอกจากจะเป็นช่องเปิดอาคารเพื่อดึงแสงธรรมชาติให้เข้าสู่ภายในอาคารแล้ว ยังทำหน้าที่เป็น first approach เมื่อผู้ใช้อาคารเดินเข้ามาภายในร้าน สร้างความประทับใจและสร้างประสบการณ์การเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกองค์ประกอบของทั้งโครงการกลายเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์

แม้ว่าระหว่างทางการออกแบบและก่อสร้างโครงการ CHANINTR 61 นั้นสถาปนิกจะพบเจอความท้าทายและข้อจำกัดไม่น้อย แต่การมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้อาคารคือ ปลายทางสำคัญสิ่งที่ช่วยผลักดันให้งานออกแบบโครงการนี้สำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจ โดยมี façade หรือ เปลือกอาคารขนาดใหญ่ที่ก่อด้วยบล็อกช่องลมสีขาวทำหน้าที่เปิดเปลือยความหมายของงานสถาปัตยกรรมผ่านการเลือกใช้วัสดุอันแสนคุ้นเคยอย่างอิฐบล็อกช่องลมได้ลุ่มลึกและแยบยล

ข้อมูลโครงการ CHANINTR 61

 • ชื่อโครงการ: CHANINTR 61
 • ผู้ออกแบบ : Tierra Design
 • ระยะเวลาออกแบบและก่อสร้าง : ประมาณ 1 ปี
 • จุดเด่นของงานออกแบบภายใน : บริเวณ Courtyard ซึ่งเป็นต้นไทรเดิมของโครงการทำหน้าที่เป็น main approach
 • จุดเด่นของงานสถาปัตยกรรม : บริเวณ façade หน้าโครงการใช้วัสดุเป็นบล็อกช่องลมเพื่อดึงดูดสายตา รวมถึงสร้างเอกลักษณ์และภาพจำให้กับอาคาร
 • ผลิตภัณฑ์ mflex : บล็อกช่องลมคอนกรีตรุ่นผสมสีขาว
 • บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ mflex : façade หน้าโครงการ
 • รู้จัก mflex : Search Google
 • เหตุผลที่เลือกใช้บล็อกช่องลม : ข้อจำกัดด้านงบประมาณ
 •  เหตุผลที่เลือกใช้บล็อกช่องลม mflex :
 1. เป็นผู้ผลิตบล็อกช่องลมที่สามารถผสมเฉดสีที่ต้องการลงไปในบล็อกช่องลมได้และให้คุณภาพที่ดี (สำหรับ Tierra Design ที่นี่เป็นโครงการแรกที่ใช้อิฐบล็อกช่องลมจำนวนมากขนาดนี้)
 2. นอกจากได้เรื่องของความสวยงามและการระบายอากาศแล้ว ยังได้ mood ของแสงและเงา ทั้งที่เกิดจากแสงธรรมชาติและ lighting ที่สถาปนิกตั้งใจออกแบบผ่านบล็อกช่องลม สร้างเสน่ห์เฉพาะให้กับอาคาร
 3. เนื่องจากสไตล์การออกแบบของ Tierra Design จะเน้นให้งานสถาปัตยกรรมออกมาเรียบ นิ่งแต่ก็มีพลังในการสื่อความหมายของสเปซ ดังนั้นการเลือกใช้อิฐบล็อกช่องลมที่สามารถสร้างพลังในตัวเองจากการก่อเป็น Modular นั้นถือว่าตอบโจทย์สไตล์การออกแบบของ Tierra Design ได้เป็นอย่างดี
 • ข้อมูลทั่วไป

CHANINTR 61 เป็นโครงการ Furniture Outlet ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 61 และเป็นโครงการรีโนเวทซึ่งแต่เดิมเป็นอาคารที่ประกอบธุรกิจ production house ด้วยลักษณะธุรกิจดังกล่าวทำให้อาคารเดิมก่อสร้างด้วย Truss เพื่อลดสแปนเสาให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังมีช่องเปิดจำนวนน้อยเนื่องจากมีความต้องการใช้เพียงไฟแสงสว่างเท่านั้น นั่นจึงทำให้อาคารแห่งนี้ค่อนข้างอับทึบ ดังนั้นในขั้นตอนการออกแบบสถาปนิกจึงเพิ่มช่องเปิดและจัดวางฟังก์ชันใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์การเป็น Furniture Outlet โดยที่ยังใช้เป็น Truss เดิม

ในส่วนของการออกแบบ Façade หน้าอาคารนั้น ทางสถาปนิกเองมีความตั้งใจตั้งแต่แรกที่ต้องการนำบล็อกช่องลมมาเป็นวัสดุหลัก ซึ่งในขั้นตอนการก่อสร้างนั้นถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดสำหรับโครงการ CHANINTR 61 เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องของเทคนิคในการก่อสร้างที่ต้องค่อยๆ ศึกษาและเรียนรู้ไปตลอดการก่อสร้างหน้างาน ไปจนถึงความประณีตในการทำงานของช่างก่อที่ค่อนข้างหายากในประเทศไทย แต่ด้วยทางสถาปนิกมองเห็นศักยภาพของตัววัสดุที่สามารถสร้างประสบการณ์การใช้พื้นที่ให้กับผู้ใช้อาคารได้ในระยะยาวจึงตัดสินใจเลือกใช้บล็อกช่องลม โดยก่อเป็น Façade ขนานกับกำแพงด้านหน้าอาคารทั้งหมดเพื่อต้องการบังตัวอาคารเดิมเอาไว้นั่นเอง  

บทความและภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เอ็มเฟลกซ์ แฟคทอรี จำกัด

Copyright © mflex factory co.,ltd

RENO HOTEL

Content by Mflex Factory

สถานที่ :   RENO HOTEL, Bangkok Thailand 

ออกแบบ : PHTAA living design

เรื่อง : Ektida N.                                                                    

 ภาพ : ศุภกร

RENO HOTEL

โรงแรมที่ตั้งใจส่งต่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ผ่านสัจจะวัสดุ

ที่ผ่านมาเรามักเห็นงานสถาปัตยกรรมถูกจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในยุคใดยุคหนึ่งด้วยสไตล์การออกแบบ นั่นจึงทำให้สถาปัตยกรรม (architecture) เปรียบเสมือนกล่องบรรจุความทรงจำขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่บันทึกเรื่องราวต่างๆ มากมาย ทั้งเหตุการณ์บ้านเมือง วัสดุและสไตล์การตกแต่งในยุคสมัยนั้น ไปจนถึงความทรงจำของผู้ที่เคยเห็นหรือเคยแวะเวียนเข้ามาใช้งานสถาปัตยกรรม เช่นเดียวกันกับ RENO HOTEL โรงแรมขนาดกะทัดรัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในเขตปทุมวัน ย่านที่ร่ำรวยไปด้วยเรื่องราวของการเปลี่ยนผ่านของเมืองและศิลปะ ดังนั้นการออกแบบโรงแรมแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นงานปรับปรุงอาคาร (renovate) เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของการ ‘กักเก็บความทรงจำผ่านวัสดุ’ อย่างอิฐบล็อกช่องลม เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความสวยงามและเอกลักษณ์ของยุค 1960 ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว

RENO HOTEL เป็นโครงการปรับปรุงอาคารประเภทโรงแรมที่มีอายุมากกว่า 30 ปีให้กลายเป็นโรงแรมใหม่ ที่ให้มีกลิ่นอายความเป็นโมเดิร์น (modern) เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการนี้ไม่ได้หมายถึงการรื้อถอนหรือการเก็บบางส่วนแล้วสร้างใหม่เท่านั้น เพราะสถาปนิกจาก PHTAA living design ได้มองเห็นถึงเรื่องราวและความหมายของโรงแรมเดิมที่ซุกซ่อนอยู่ตามวัสดุ โดยเฉพาะอิฐบล็อกช่องลม “ ที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของวัสดุในยุคก่อน ทางสถาปนิกจึงตัดสินใจเลือกองค์ประกอบนี้มาเป็นวัสดุหลักในการปรับปรุงอาคาร ผสมผสานกับอิฐบล็อกช่องลมที่สถาปนิกได้ออกแบบขึ้นมาใหม่ โดยผ่านการคิดค้นกรรมวิธีการผลิตและทดลองโดย Mflex factory จึงนำมาซึ่งผลงานที่ถูกใช้ในโรงแรมแห่งนี้เท่านั้น โดย “อิฐบล็อกช่องลม” ดังกล่าวมีความพิเศษอยู่ที่ขนาดและรูปแบบ ด้วยการเจาะเป็นรูปโค้งให้มีความลึกระหว่างหัวกับท้ายบล็อกคนละระดับกัน ทำให้เกิดมิติต่างๆ เมื่อเปลี่ยนมุมมอง เกิดเป็นเอกลักษณ์ (signature) ให้ทั้งกับโรงแรมและสร้างความประทับใจให้แขกที่เข้าพักอีกด้วย

นอกจากนั้นทางสถาปนิกยังต้องการสื่อคุณค่าของความงามผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอย่างที่ว่าง (space) ผ่านการผสมสี เพื่อให้ผู้ใช้งานพื้นที่ได้มีโอกาสรับรู้ถึงความงามอันตรงไปตรงมา เกิดเป็นประสบการณ์การรับรู้ความหมายของงานสถาปัตยกรรมของโรงแรมแห่งนี้ผ่านรูปแบบการใช้งาน (function) และสัจจะวัสดุ (raw materials) อย่างไม่มีที่ไหนมอบให้ได้

ไม่เพียงด้านงานสถาปัตยกรรมที่ตั้งใจจะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านวัสดุเท่านั้น สถาปนิกยังเพิ่มความน่าสนใจให้กับการออกแบบพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของโรงแรมเพื่อสร้างความหลากหลายมากขึ้น อย่าง ร้านสารัตถะ (Saratta) select shop ที่เลือกสรรค์งานศิลปะหลากหลายประเภทมาให้เลือกซื้อ หรือจะเป็นร้าน Reno Espresso Bar คาเฟ่ที่เชื่อมต่อไปยังร้านอาหารและบาร์ของโรงแรมที่เปิดให้บริการทั้งแขกของโรงแรมเองและบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังมีห้องประชุมที่เพิ่มเข้ามาเพื่อรองรับลูกค้าได้หลากหลายมายิ่งขึ้น แต่นอกเหนือจากพื้นที่ใช้งานที่เพิ่มเข้ามาแล้ว ความน่าสนใจของพื้นที่นั้นกลับกลายเป็นเรื่องของการเรียงร้อยกิจกรรมเข้าด้วยกัน โดยที่สถาปนิกจงใจค่อยๆ เปิดประสบการณ์ไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆ อย่างตั้งใจ ตั้งแต่หน้าโรงแรม ผ่านคาเฟ่ ทะลุร้านอาหารจนสุดท้ายไปจบที่ surprise space ซึ่งก็คือสระว่ายน้ำใจกลางโรงแรมที่ถูกโอบล้อมด้วยอาคารคอนกรีตที่ถูกประกอบขึ้นจาก อิฐบล็อกช่องลมเดิมกับอิฐบล็อกช่องลมใหม่ ที่ดูราวกับถูกถักทอขึ้นเพื่อปิดล้อมพื้นที่อย่างมีนัยยะ อีกทั้งน้ำสีฟ้าสะอาดตาในสระว่ายน้ำที่ตัดกับสีเทาของคอนกรีตก็สร้างความรู้สึกแปลกใหม่ในการใช้พื้นที่แห่งนี้ ช่วยดึงให้ภาพรวมของโรงแรมรู้สึกผ่อนคลายและเหมาะสำหรับการพักผ่อนมากขึ้นไปอีกระดับ

นอกจากการออกแบบสถาปัตยกรรมแล้ว PHTAA living design ยังรับหน้าที่ออกแบบภายในด้วย ซึ่งแนวความคิดที่ต้องการส่งต่อความหมายของโรงแรมผ่านวัสดุ บริเวณส่วนต้อนรับจึงคงไว้ด้วยพื้นหินอ่อนเดิมเอาไว้ และสร้างความน่าสนใจให้กับฝ้าเพดานในลักษณะการสะท้อน (reflex celling) ด้วยการกรุ mirror acrylic ทำให้เมื่อมองขึ้นไปจะดูคล้ายกับภาพศิลปะนามธรรม (abstract) สะท้อนบรรยากาศภายในส่วนต้อนรับของโรงแรมให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

สำหรับในห้องพักเองสถาปนิกยังใช้ประโยชน์จาก “อิฐบล็อกช่องลม” ที่ออกแบบขึ้นใหม่ในเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่มาพร้อมกับการช่วยบังสายไฟจากนอกโครงการ ในยามกลางวันแสงที่ลอดผ่านเข้ามาจะดูคล้ายเสี้ยวของพระจันทร์ในขนาดที่แตกต่างกันไปเป็นอีกลูกเล่นเล็กๆ น้อยๆ ที่สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับแขกที่เข้ามาพัก นอกจากนั้นยังได้บิดแกนหน้าต่างของห้องพักที่ใช้บล็อกช่องลมเดิมของอาคาร ด้วยการออกแบบภายใต้แนวความคิด ‘ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนและถ้าเราได้นั่งอยู่ริมระเบียงในขณะที่เรานั่งอยู่ในห้องแอร์มันก็น่าจะดี’ สถาปนิกจึงบิดหน้าต่างที่อยู่ติดกับประตูระเบียงให้เป็นแกนเข้ามา 30 องศา เพื่อให้พื้นที่ระเบียงถูกแบ่งเข้ามาในห้องพัก สร้างความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ระเบียง แต่ความเป็นจริงแล้วยังอยู่ในห้องแอร์ อีกทั้งด้วยการบิดแกนหน้าต่างนี้ ยังช่วยให้ห้องดูไม่อึดอัดทั้งที่พื้นที่อาจจะแคบลง แต่จะรู้สึกว่าห้องนี้โปร่งมากยิ่งขึ้น

RENO HOTEL เป็นอีกโครงการที่เลือกที่จะคงคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมเอาไว้ โดยหยิบยกวัสดุที่ยังมีคุณค่าและถ่ายทอดความหมายได้ในอนาคตมาเป็น ‘สื่อ’ ที่เชื่อมยุคสมัยเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เปลี่ยนสไตล์ที่ถูกจำกัดด้วยช่วงเวลาให้กลายเป็น ‘สถาปัตยกรรมที่ Timeless และเหมาะกับผู้ใช้งานทุกคนได้อย่างยั่งยืน’

ข้อมูลโครงการ RENO HOTEL

 • ชื่อโครงการ: RENO HOTEL
 • ผู้ออกแบบ: PHTAA living design
 • ระยะเวลาออกแบบและก่อสร้าง: ประมาณ 3 ปี
 • จุดเด่นของงานออกแบบภายใน: การตกแต่งบริเวณโถงต้อนรับให้กลายเป็นกึ่งแกลลอรี่
 • จุดเด่นของงานสถาปัตยกรรม: บริเวณ façade หน้าโครงการและบริเวณสระว่ายน้ำ
 • ผลิตภัณฑ์ Mflex Factory : อิฐบล็อกคอนกรีตลายสั่งผลิตตามแบบ
 • บริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Mflex Factory : ผนังอาคารและบริเวณสระว่ายน้ำ
 • รู้จัก Mflex Factory : การแนะนำจาก คุณเสก SAR
 • เหตุผลที่เลือกใช้อิฐบล็อกช่องลม: ต้องการสร้างความต่อเนื่องและรักษาเอกลักษณ์ของอาคารเดิมก่อนรีโนเวทที่มีการใช้อิฐบล็อกช่องลมอยู่ก่อนแล้ว เมื่อได้รีโนเวทจึงเลือกใช้อิฐบล็อกช่องลมมาเป็นวัสดุหลักเช่นเดิม
 • ข้อมูลทั่วไป

RENO HOTEL เป็นโครงการรีโนเวทโรงแรมเก่าที่มีอายุมากกว่า 30 ปีให้กลายเป็นโรงแรมใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยสถาปนิกเลือกที่จะเก็บเอกลักษณ์เดิมของโรงแรมที่มีการใช้อิฐบล็อกช่องลมเอาไว้ และเพิ่มเอกลักษณ์และภาพจำใหม่ให้กับโรงแรมด้วยการเลือกใช้ “อิฐบล็อกช่องลม” ลายสั่งผลิตตามแบบจาก Mflex Factory ซึ่งนอกจากเรื่องงานสถาปัตยกรรมแล้ว ทางสถาปนิกยังเพิ่มฟังก์ชันอย่างร้านจำหน่ายงานศิลปะ คาเฟ่ ร้านอาหารและบาร์ เข้ามาดึงดูดกลุ่มลูกค้าอื่นๆ เพิ่มเติม และได้นิยาม RENO HOTEL ให้เป็นซิตี้โฮเทลในลักษณะ ‘Gallery Hotel’

 • เพิ่มเติม

ก่อนที่อิฐบล็อกช่องลมจาก Mflex Factory จะขึ้นไปอยู่บน Façade ของโรงแรมนั้นเคยถูกนำมาจัดนิทรรศการมาก่อน โดยจัดเป็น Exhibition ช่วง Bangkok Design Week 2019 ชื่อ Modern love Reno Hotel ด้วยความตั้งใจที่ต้องการจะใช้บล็อกช่องลมถึง 2 ครั้งในการทำงาน เนื่องจากสถาปนิกรู้สึกว่าหน้าที่ของวัสดุน่าจะมีคุณค่ามากกว่านั้น จึงนำอิฐบล็อกช่องลมมาทำเป็นนิทรรศการ แล้วพอนิทรรศการจบก็ตั้งใจจะยกขึ้นไปติดตั้งบน Façade โรงแรม (ถึงสุดท้ายจะเปลี่ยนมาใช้โฟมแทนเนื่องโครงสร้างอาคารเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักได้ก็ตาม)

บทความและภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เอ็มเฟลกซ์ แฟคทอรี จำกัด

Copyright © mflex factory co.,ltd

Contact

Map BBT2.jpg

 • Sombat Buri Market 
 • 93/1 M.13 Phase3 Unit 19-20
 • Kanchanapisek Road, Bang Bua Thong, Nonthaburi

WEB.gif

 • ตลาดสมบัติบุรี                                                                                                                                 
 • 93/1 หมู่ 13 (เฟส 3 ล็อค 19-21)
 • ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

หรือโทรติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
088-281-3734  ( คุณไก่ )
email : mflexfactory@gmail.com
Line : mflexfactory
เยี่ยมชมหน้าเพจอื่นๆของเราที่ ⇒ Facebook, Instagram และ Twitter

หรือส่งข้อความหาเราโดยตรงได้ที่

VB4 : Freeform Series : Triangle

VB4 : Basic Series : Triangle : อิฐบล็อกช่องลม ลายสามเหลี่ยม

2009_ff-triangle
อิฐบล็อกช่องลม ลายสามเหลี่ยม

จำนวนที่ใช้ ต่อ 1 ตารางเมตร : 56 ก้อน

วัสดุ : คอนกรีตอัดแห้ง (ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และส่วนผสมเฉพาะทำให้มีความแข็งแรง มีผิวเรียบเนียน)

คุณสมบัติ : มีผิวเนียนละเอียด  มีความคมชัดของขอบอิฐ นำไปตกแต่งได้โดยไม่ต้องฉาบผิวหน้า ตกแต่งได้ทั้งผนัง ทำพื้นทางเดินในสวน ไม่สามารถทำพื้นสำหรับรถเหยียบได้

สี : สีคอนกรีต(ปูน), ขาว, ดำ, แดงเข้ม, แดงอิฐ

หมายเหตุ :  กรณีต้องการสินค้าจำนวนมาก สั่งผลิตได้ภายใน 7-14 วัน หากต้องการบล็อกช่องลมที่มีลายเฉพาะสามารถสั่งผลิตได้ สนใจติดต่อ 088-2813734

Concept

tetrispng.png

แนวความคิดของการเชื่อมต่อ ถอดประกอบ และลักษณะของความเป็นโมดูลาร์ (modular) เป็นแนวความคิดที่ทางเอ็มเฟลค พยายามพัฒนาขึ้นเป็นองค์ประกอบของการตกแต่ง รวมไปถึงพื้นที่ใช้สอยในงานสถาปัตยกรรม


anigif.gif

ออกแบบตามงบประมาณ และความเหมาะสม – การเสนอทางเลือกให้ลูกค้า หรือครอบครัวที่มีการเติบโตในอนาคต (Growing Family) โดยรูปแบบงานสถาปัตยกรรมจะถูกนำเสนอให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานเฉพาะของแต่ละครอบครัว (Functional manner)


conditional design

CONDITIONAL DESIGN : An Introduction to Elemental Architecture

จากงานเขียนของ Anthony Di Mari ช่วยพัฒนางานออกแบบลักษณะรูปทรงอาคารจากเงื่อนไขต่างๆ ผ่านการขยาย (Expand) แยก (Split) และการเชื่อมต่อ (Interlock/Merge) ซึ่งจะผลที่ตามมาในเรื่องของช่องเปิดรับลม และแสงจากธรรมชาติเข้าสู่ตัวอาคาร ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงความเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมโดยรอบไว้


mix.jpg

วัสดุทั้งจากธรรมชาติ และสังเคราะห์ ถูกนำมาใช้ในองค์ประกอบของการออกแบบทางสถาปัตยกรรม โดยทางเอ็มเฟล็คพยายามนำมาใช้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าในการตกแต่ง


20160730_110553

วัตถุดิบและส่วนผสมที่ได้คุณภาพ คืออีกหนึ่งความพยายามของเราในการทดลอง ปรับปรุงให้ได้สัดส่วนที่ลงตัวที่สุด ในขณะที่ยังคงความแข็งแรงของตัวผลิตภัณฑ์ไว้Prototypes

B1.jpg
Coffee Shop

 


 

A2.jpg
Kennel A

 

Kennel1 SKP.jpg
Kennel B

Kennel C SKP.jpg
Kennel C

 

 

 


 

Marbled Table JPG.jpg
Furniture


ขั้นตอนการติดตั้ง
1.เตรียมพื้นที่
2.วัดขนาดลงพื้น
3.เรียงอิฐชั้นแรก
4.วางชุดพื้นสำเร็จ
5.เรียงอิฐชั้นที่สอง
6.ประกอบชุดฝาไม้วงกบ
7.เรียงอิฐชั้นที่สามและสี่
8.ประกอบชุดหลังคา

Nano Block

#อิฐบล็อกนาโน #nanoblock

Cover

170608_Cover-Content_Red-claw-Crayfish

 

Nano Block.jpegคุณสมบัติอิฐบล็อคนาโน

วัสดุประกอบ          : คอนกรีต (ซีเมนต์, ทรายหยาบ, หินเกร็ด, น้ำ, วัสดุอื่นๆ)
ขนาด                     : 20.00 x 40.00 x 18.00 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
ขนาดรูกลมภายใน  : 11.00 x 13.00 ซม. จำนวน 2 รู
น้ำหนัก                   : 15.00 กก./ก้อน (รุ่นคอนกรีตผนังรับแรง)
รับน้ำหนักกด          : >15.00 ตัน/ก้อน (รุ่นคอนกรีตผนังรับแรง)
ขบวนการผสม        : ผสมเปียก (Wet Process)


ตารางเปรียบเทียบอิฐบล็อคนาโน และผนังทั่วไป

3.jpg


ขั้นตอนการก่อสร้าง

1. ส่วนฐานราก และ พื้นอาคาร
2. ส่วนผนังรับแรง อิฐบล็อค นาโน
3. ส่วนหลังคา
4. ส่วนตกแต่งภายใน
เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และ ประปา, เดินฝ้าเพดาน, ปูพื้นอาคาร, ติดสุขภัณฑ์, ติดประตูหน้าต่าง และทาสี


คุณสมบัติ

1. ราคา หรือ งบประมาณ
– ด้วยระบบการก่อสร้างแบบผนังรับแรง ทำให้ถ่ายน้ำหนักตลอดความยาวผนัง ทำให้น้ำหนักที่ถ่ายลงดินเหลือน้อยมาก ทำให้ไม่มีแรงเค้นที่ดินฐานรากทำให้ไม่ต้องตอกเสาเข็มให้เสียเวลาและ เปลืองเงินโดยใช่เหตุอีกต่อไป

– ผนังรับแรงแบบนี้ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาตีแบบไม้ หล่อเสาคาน

– ในกรณีต้องการยกระดับพื้นชั้นล่างให้สูงจากระดับดินเดิม 1.00 เมตร ก็เพียงการกรอกคอนกรีตลงในอิฐบล็อค นาโน แล้วถมดินภายในอาคารได้เลย

– ใช้การหยอดปูนกาว แทนการก่อด้วยปูนก่อ (Mortar) ทำให้ก่อผนังได้รวดเร็ว และแข็งแรงกว่ารูปแบบทั่วไป

– การก่อสร้างเป็นระบบโมดูลาร์ เพราะระยะอาคารจะลงด้วยระยะ 20 ซม. ทำให้ปูกระเบื้องพื้นไม่เสียเศษ ทำให้ประหยัดกว่า

2. ความคงทนถาวร
– อิฐบล็อค นาโน หล่อด้วยคอนกรีตแบบเปียก (wet process) เนื้อคอนกรีตจึงดูดซึมน้ำน้อย และมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมศาสตร์ดีกว่าแบบแห้ง หรือ วัสุดอื่นๆ ทำให้นำมาสร้าง เป็นผนังรับแรงได้ (Wall Bearing System) ทำให้ลดเวลาและค่าใช้จ่าย การก่อสร้างเสา คาน เสาเอ็น คานเอ็นลง

– สามารถเพิ่มความแข็งแรงโครงสร้างให้รับแรงได้ โดยการเสริมเหล็กและเทคอนกรีตลงในรูปกลวงอิฐบล็อค ก็จะได้อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลังราคาประหยัด

– บล็อคมีเดือยด้านบนและล่าง ทำให้ผนังสามารถรับแรงด้านข้างได้ดีกว่าผนังที่ก่อด้วยวัสดุอื่นๆ

3. ความรวดเร็ว
– ระบบการก่อสร้างแบบผนังรับแรง ทำให้ไม่ตอกเสาเข็ม เสา คานคอดิน เสาเอ็น คานเอ็น ทำให้การ
ก่อสร้างลดลงได้ถึง 50 %

– อิฐมีเดือยด้านบนด้านล่าง และ ใช้ปูนกาว ทำให้ก่อผนังได้รวดเร็ว ได้ดิ่งฉากได้ง่ายกว่า

– ไม่ต้องใช้ช่างปูน หายาก ราคาแพง เจ้าของบ้านทำเองก็ได้

– สามารถฝังท่อไฟฟ้า ท่อประปาได้ ไม่เสียเวลาสกัดผนังแบบเดิม

4. ความสวยงาม
– เป็นผนังรับแรง ทำให้ไม่มีเสาตามมุมห้อง ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้ง่าย สวยงาม

– ผิว โดดเด่น สวยงาม แปลกตากว่า ทำให้ไม่ต้องฉาบปูนทับก็ได้ น้ำไม่รั่วซึม

– สามารถผสมสีลงในคอนกรีตได้ ทำให้ไม่ต้องฉาบปูน ไม่ต้องห่วงเรื่องสีลอก หรือเก่าภายหลัง

– สามารถผสมหิน หรือ ทรายเรืองแสง ทำให้กลางคืนมีแสงสว่าง เป็นจุดเด่นและ สวยงามแปลกตา

5. มิติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– สามารถเลือกใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาเป็นวัสดุผสม ทำให้ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดี

– อิฐบล็อค มีรูกลวงภายใน ทำให้เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี อากาศภายในบ้านเย็นสบาย ทำให้ลดใช้ไฟฟ้า ลดความจำเป็นในการสร้างเขื่อน หรือ การทำเหมืองแร่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์มาก

– ลดการขนส่งวัสดุระยะไกลๆ ลดการใช้น้ำมันรถยนต์ขนส่งลงได้มาก


ข้อมูลจาก http://www.ThaiNanoHouse.com

La Tallera

อิฐช่องลม ในโครงการ La Tallera

Frida_111.jpg

การออกแบบของสถาปนิกชาวแมกซิกัน Frida Escobedo ในโครงการ La Tallera ตั้งใจเปลี่ยนอาคารที่เคยเป็นบ้านเก่ายุค’60 ของนักวาดภาพ David Alfaro Siqueiros ให้เป็นแกลเลอรี่สาธารณะ ที่ซ่อนการใช้งานต่างๆไว้เบื้องหลังแผงผนังอิฐช่องลมสามเหลี่ยม (triangulated concrete lattice wall)

2012_09_Frida_Tallera_1140.jpg

Escobedo ตั้งใจออกแบบให้มีช่องเปิดจากพื้นที่ส่วนกลางเชื่อมต่อกับลานด้านหน้าซึ่งเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ โดยวางผังให้เรียบง่ายเพื่อเชื่อมผู้คนเข้าสู่ภายในอาคาร แต่ยังใส่ใจในลายระเอียดต่างๆ โดยเฉพาะหน้าตาอาคารโดยรอบที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ใช้งานด้านใน

 

 

big_400508_1788_06_P10100261.jpg
อิฐช่องลมทรงสามเหลี่ยม ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธพัณฑ์

 

ผนังอิฐช่องลม (perforated concrete blocks) ถูกก่อขึ้นโดยรอบเพื่อช่วยในการออกแบบของการรวมกลุ่มอาคารภายในเข้าด้วยกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังปล่อยให้แสง และ ลมธรรมชาติสามารถเข้าถึงภายในได้ด้วยตัวของมันเอง

 

 

Frida_444.jpg
ภายในมีการใช้งานในส่วนของคาเฟ่, ห้องสมุด, ห้องจัดแสดงงานศิลปะ และจัดพื้นที่บางส่วนไว้สำหรัยที่อยู่ของศิลปิน

 

 

 

Frida_333.jpg
ผนังช่องลมทำหน้าที่เหมือนเป็นผนังบางๆห่อหุ้มโครงสร้างหลักภายใน สร้างการเชื่อมต่อระหว่างภายในและภายนอก

เบื้องหลังของอาคาร ยังถูกสร้างเพื่อให้แสดงออกถึกการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย จากอาคารยุคเก่าสู่ความเป็นปัจจุบันของชาวแมกซิกัน

เรามองอดีตของเรา และเดินไปข้างหน้า : Consuelo Sáizar

Perforated concrete walls encase La Tallera gallery by Frida Escobedo
La Tallera Siqueiros Museum masks itself as modern to become contemporary


Architect : Frida Escobedo

Location : Morelos, Mexico

Article : Domus, Designboom, ArchDaily

Photograph : Rafael Gamo