The Transformation of Waste Materials

Special Material Series

                การนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะที่เกิดขึ้นจากการบริโภค รวมไปถึงการนำวัสดุทางธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการผลิตอิฐบล็อกคอนกรีต เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เราตั้งใจคืนชีวิต และสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของ เอ็มเฟลกซ์ แฟคทอรี ให้มีความหมายมากกว่าความสวยงามที่คุณได้สัมผัส

  1. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของฟางข้าว   
  2. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกากกาแฟ 
  3. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเศษธนบัตร 
  4. ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของดิน    

Special Materials – Rice Straw

อิฐบล็อกช่องลมผสมฟางข้าว

ในปัจจุบัน เกษตรกรได้มีการนำฟางข้าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง เช่น ปุ๋ยหมัก เยื่อกระดาษ หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงทางชีวิภาพ เป็นต้น แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้จำนวนฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวจำนวนมากในแต่ละฤดูกาลได้หมดไป

การนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมของอิฐบล็อกช่องลมคอนกรีต จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยการนำมาใช้ทดแทนในส่วนผสมที่เป็นกาก เพิ่มความเหนียวแน่นของการยึดติด ทำให้เกิดพื้นผิวสัมผัสรูปแบบใหม่ ช่วยทำให้อิฐบล็อกคอนกรีตมีน้ำหนักเบา และด้วยประโยชน์หลักของอิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตคือ เมื่อใช้ก่อเป็นกำแพงภายนอกอาคารเพื่อการกรองแสงแดดที่จะตกกระทบโดยตรงกับผนังหรือพื้นที่การใช้งานในส่วนต่างๆของอาคารแล้ว อิฐบล็อกช่องลมที่มีส่วนผสมของฟางข้าวนี้ยังสามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารได้อีกด้วย

Special Materials – Coffee Grounds

อิฐบล็อกช่องลมผสมกากกาแฟ

ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคสมัยที่คนนิยมเปิดร้านกาแฟเก๋ๆ หรือคาเฟ่กันมากมายจนแทบจะกลายเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งร้านกาแฟกันเลยทีเดียว การดื่มกาแฟสดจึงมีอิทธิพลหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้เป็นอย่างมาก บางคนชื่นชอบในการดื่มกาแฟมากถึงขั้นซื้อเครื่องบดกาแฟสดมาทำดื่มเองที่บ้าน จึงไม่แปลกที่จะเกิดขยะที่เรียกว่ากากกาแฟขึ้นมากมายในแต่ละวัน ในปัจจุบัน ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ที่ทำขึ้นมาจากการที่มีกากกาแฟเป็นส่วนผสม เช่น สบู่ เทียน น้ำยาสระผม เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน เป็นต้น

            การนำกากกาแฟมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการขึ้นรูปด้วยเทคนิคเฉพาะของทาง เอ็มเฟลกซ์ แฟคทอรี ทำให้เกิดบล็อกคอนกรีตที่มีกากกาแฟเป็นส่วนผสม แต่ยังคงความแข็งแรง สวยงาม สามารถนำไปใช้ประดับตกแต่งอาคารได้ทั้งภายนอกและภายในได้อีกด้วย และยังมีกลิ่นของกาแฟในบล็อกคอนกรีตสร้างลักษณะเฉพาะชวนให้หลงใหลอีกด้วย

Special Materials – Banknote

อิฐบล็อกช่องลมผสมเศษธนบัตร

ปัจจุบันมีธนบัตรไทยที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน การผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการยกเลิกใช้ธนบัตรรุ่นนั้นๆ ซึ่งก่อให้เกิดเศษขยะที่ต้องเผาทำลายมากมายหลายสิบตันต่อปี ทางบริษัท วีร์ รีไซคลิ่ง แอนด์ บียอนด์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับสิทธิในการนำเศษขยะเหล่านี้มาเสนอหาแนวทางในการนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งให้กับทางบริษัท เอ็มเฟลกซ์ แฟคทอรี จำกัด ที่มีความสนใจในการนำเศษวัสดุเหลือใช้ หรือเศษขยะนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ  จึงได้ริเริ่มทดลองนำเศษธนบัตรมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมในเนื้อคอนกรีต ทำให้เกิดอิฐบล็อกช่องลมรุ่นพิเศษที่มีส่วนผสมของเศษธนบัตรนั่นเอง

            ด้วยกรรมวิธีการผลิตอิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตของ เอ็มเฟลกซ์ แฟคทอรี คุณสมบัติของอิฐบล็อกช่องลมรุ่นผสมเศษธนบัตรก็ยังคงเป็นอิฐบล็อกที่ใช้สำหรับประดับตกแต่ง สามารถนำไปใช้ก่อเพื่อความสวยงามได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถรับน้ำหนักในการก่อเป็นกำแพงขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นหากเป็นการใช้ก่อกำแพงขนาดใหญ่ จึงจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างหลัก (ที่ผ่านการคำนวณตามหลักวิศวกรรม) ในการประคองและรองรับน้ำหนักอิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตประเภทนี้ด้วย แต่ด้วยส่วนผสมพิเศษนี้ อิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตรุ่นผสมเศษธนบัตร ยังคงความแข็งแรงคงทน และมีอายุการใช้งานยาวนานเหมือนอิฐบล็อกคอนกรีตที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารโดยทั่วไป

Special Materials – Soil

อิฐบล็อกช่องลมผสมดิน

การตกแต่งอาคารด้วยอิฐบล็อกคอนกรีตกำลังกลับมาเป็นที่นิยมในปัจจุบัน การนำอิฐบล็อกช่องลมมาตกแต่งบ้านหรืออาคารให้มีความสวยงามด้วยรูปแบบของลวดลายใหม่ๆ ที่มีความทันสมัย จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในเรื่องของประโยชน์ได้อีกด้วย

ดิน เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมที่ทางเอ็มเฟลกซ์ แฟคทอรี มีความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากดินจะเป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายแล้ว เรายังค้นพบว่าแหล่งที่มาของดินแต่ละที่นั้น มีความแตกต่างกันในเรื่องของสีและผิวสัมผัสอีกด้วย ทางเอ็มเฟลกซ์ แฟคทอรี จึงได้นำดินมาคิดค้นและทดลอง จนได้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ “อิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตผสมดิน”

ในปี 2564 mflex factory คิดค้นและทดลองผลิตอิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตที่มีส่วนผสมของดินจากความสนใจของลูกค้า ที่ต้องการนำดินในพื้นที่ก่อสร้างโครงการมาสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งในอดีตการใช้ดินในการสร้างบ้านนั้นจะใช้ดินอัดเป็นก้อนทึบตันซึ่งทำให้บ้านแข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและยังสามารถกันฝนได้อีกด้วย ผลจากการทดลองอิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตผสมดินมีเอกลักษณ์เฉพาะในตัว ในเรื่องของสีที่เกิดจากธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากสีสังเคราะห์ทางเคมี พร้อมทั้งมีความแข็งแรง และกลิ่นของดินที่ทำให้มีความพิเศษเฉพาะมากยิ่งขึ้น ด้วยกรรมวิธีที่มีลักษณะเป็นงาน Hand Craft และประณีตละเอียดอ่อน ทำให้อิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตรุ่นนี้มีความสวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพ้อิฐบล็อกช่องลมรุ่นอื่นๆเช่นกัน  

mflex factory co.,ltd. (บริษัท เอ็มเฟลกซ์ แฟคทอรี จำกัด)

ติดตามทุกการเคลื่อนไหวและผลงานอื่นๆของเราเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : mflex factory

Open Hours

จ. – ศ. : 9:00 น. – 17:00 น.

Mon. – Fri.: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Showroom

51/5 ซอยวัดคลองตาคล้าย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ. นนทบุรี 11110

51/5 Soi Wat Khlong Ta Klai, Sai Noi Subdistrict, Sai Noi District, Nonthaburi 11150

Contact us

tel. 088 – 2813734 / 064 – 2389513
Email : mflexfactory@gmail.com

%d bloggers like this: