Circle D2

Circle D2 Story “ อิฐบล็อกช่องลม ลายครึ่งวงกลมเกล็ดปลา (ทึบ) ” Ventilation Block – Circle D2 . นอกจากอิฐบล็อกช่องลม ลายครึ่งวงกลมเกล็ดปลา (โปร่ง) Circle D1 นั้น เรายังได้ออกแบบ “อิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตลายเกล็ดปลา(ทึบ) Circle-D2 “ ที่มีรายละเอียดสำหรับใส่เหล็กเส้น(ทางแนวนอน) เพื่อใช้เสริมโครงสร้างในกำแพง เพิ่มความแข็งแรงให้กับกำแพงอิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตลวดลายนี้ได้อีกด้วย … อิฐบล็อกช่องลมลายครึ่งวงกลมเกล็ดปลา (ทึบ)นี้ ถูกออกแบบขึ้นในปี ค.ศ.2018 (พ.ศ.2562) เริ่มผลิตและวางจำหน่ายในวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ซึ่งออกแบบโดย มนิษฐา ไรแสง สถาปนิกผู้ก่อตั้ง mflex factory co.,ltd. ในปัจจุบัน Project reference

Circle D1

Circle D1 Story “ อิฐบล็อกช่องลม ลายครึ่งวงกลมเกล็ดปลา (โปร่ง) ” Ventilation Block – Circle D1 . กับลวดลายที่จะทำให้คุณได้รู้สึกสัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติ “อิฐบล็อกช่องลมคอนกรีตลายเกล็ดปลา(โปร่ง) Circle-D1” ถูกออกแบบให้มีลักษณะโค้งเว้าให้ได้สัดส่วนที่ลงตัว คล้ายๆการเลียนแบบเกล็ดปลาในธรรมชาติ .. ขนาดของช่องและความโปร่งของช่องบล็อกคอนกรีตลวดลายรุ่นครึ่งวงกลมเกล็ดปลา(โปร่ง) ทำให้ลมพัดผ่านเข้าออก เป็นการระบายอากาศได้ดี … อิฐบล็อกช่องลมลายครึ่งวงกลมเกล็ดปลา (โปร่ง) นี้ ถูกออกแบบขึ้นในปี ค.ศ.2018 (พ.ศ.2562) ) เริ่มผลิตและวางจำหน่ายในวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ซึ่งออกแบบโดย มนิษฐา ไรแสง สถาปนิกผู้ก่อตั้ง mflex factory co.,ltd. ในปัจจุบัน Project reference