FF-Triangle

2009_FF Triangle

FF-Triangle

  • Weight: ∼2.00 kg.
  • Dimensions: 19.00 x 16.45 x 9.00 cm (W x H x T)
  • Quantity: ∼60 blocks / 1 m2
  • Certification: n/a
  • Copyright: ©2017 All right reserved

Story

“ อิฐบล็อกช่องลม ลายสามเหลี่ยม ”
Ventilation Block – FF Triangle
.
การลดทอนเหลี่ยมมุม เพื่อให้อิฐบล็อกช่องลมมีหน้าตาเปลี่ยนไปจากลวดลายเดิมๆ ทำให้เกิดแนวความคิดในการออกแบบ “อิฐบล็อกช่องลมลายสามเหลี่ยม” 🔺 ที่มีความยาวของด้านทั้งสามเท่ากัน ก่อให้เกิดการใช้งานที่มีความสมดุล สามารถปรับหมุน ก่อ ต่อเติมไปได้ทุกทิศทุกทาง และยังคงความโปร่งเพื่อระบายอากาศ สร้างรูปแบบที่แปลกใหม่ให้กับกำแพงอิฐบล็อกช่องลม
.. 
กับรายละเอียดที่เราใส่ใจ การลดระดับขอบด้านนอกของอิฐบล็อกช่องลมลายสามเหลี่ยมนี้ เพื่อให้การก่อกำแพงอิฐบล็อกช่องลมลายสามเหลี่ยม ไม่มองต่อกันเป็นผืนเดียวตลอดทั้งผืน และนั่นคือหนึ่งในการสร้างมิติที่แตกต่างให้กับการตกแต่งของคุณ

อิฐบล็อกช่องลมลายสามเหลี่ยมนี้ ถูกออกแบบขึ้นในปี ค.ศ.2017 (พ.ศ.2560) เริ่มผลิตและวางจำหน่ายในวันที่ 21 เดือนมิถุนายน ปี 2560 ซึ่งออกแบบโดย มนิษฐา ไรแสง สถาปนิกผู้ก่อตั้ง mflex factory co.,ltd. ในปัจจุบัน

Project reference

  • พื้นที่ใช้งานส่วนกลาง, เซ็นทรัลพลาซา จ.เชียงราย
  • COMMON AREA @Central Plaza, Chiang Rai, Thailand

1904_สามเหลี่ยม-สีส้มอิฐ-2


contact us

088-2813734

Copyright © mflex factory co.,ltd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s